Vi gör i guld,silver,palladium, platina små serier av statuetter, priser
Statuett ritad och designad i CAD hos Tramtidsmuseet, sedan utförd i epoxy, och sist har vi tillverkat "vingarna"
Vi gör specialbeställningar i alla möjliga och omöjliga former.
Kontakta tillverkaren av  silverarbetet i denna statuett
HOME   Vår  almänna hemsida   Vår webshop